Pensioen: we maken ons zorgen, maar bereiden ons er niet goed op voor. Wat is er aan de hand?

overwaarde opnemen voorbereiding pensioen
Onlangs berichtte Wopke Hoekstra, dat meer dan de helft van de Nederlandse werknemers matig of niet goed voorbereid is op ‘de oude dag’. Met zijn achtergrond als minister van financiën zijn het juist deze berichten die extra serieus worden genomen. Meer dan de helft van ons heeft zich dus niet goed voorbereid op het pensioen. Waarom eigenlijk niet?

Deel dit bericht

Dubbele zorgen

“Hoe eerder je pensioenplannen maakt, hoe meer invloed je hebt op de hoogte van je pensioen op latere leeftijd”, deelde hij in zijn bericht. Je zou dus verwachten dat mensen zich tijdig oriënteren op hun financiële situatie en een gesprek met een pensioenexpert niet te ver voor zich uitschuiven. Maar het tegendeel blijkt waar: “Mensen gaan echter niet zo snel zelf op zoek naar informatie”, deelde Hoekstra.

Uit onderzoek blijkt niet alleen dat men niet goed voorbereid is op het pensioen. Ruim 52% van de Nederlandse beroepsbevolking maakt zich zorgen over de hóógte van het opgebouwde pensioen. Er zijn dus twee dingen aan de hand: (1) we maken ons zorgen, maar (2) we bereiden ons niet goed voor. Dat is geen goede ontwikkeling.

De cijfers op een rij*

Bijna de helft van de mensen (45%) tobt over het al dan niet rond kunnen komen tijdens het pensioen. Iets meer dan een derde geeft ook aan zich zorgen te maken over de inkomstendaling die het pensioen met zich meebrengt. Dit zijn daarmee de belangrijkste redenen tot zorg: 37% geeft zelfs aan wakker te liggen over het eigen pensioen.

Een gedroomd pensioen

Iedereen heeft zo zijn of haar eigen idee over hoe het pensioen er uit gaat zien. Alhoewel niet iedereen al bezig is om toekomstplannen te maken, is er een aantal dat al droomt van een heerlijk, ontspannen leven thuis of zelfs in het buitenland. Een heel aantal uiteenlopende wensen worden bij ons besproken.

Toch zijn het de financiële zaken die vaak de droom uiteen lijken te spatten. Er is namelijk bij een aantal van hen nog sprake van een (hypotheek)schuld. Ook wanneer men met pensioen gaat, is lang niet altijd de hypotheek (volledig) afgelost.

Veranderende financiële situatie

Ondanks dat het pensioeninkomen over het algemeen voldoende is om maandelijkse vaste lasten mee te kunnen betalen, zijn er zorgen over de extra kosten die betaald moeten worden. Gespaard geld wordt soms zelfs ingezet om openstaande schulden af te lossen. Een goede voorbereiding op het pensioen, zoals Hoekstra beschreef, is daarmee opnieuw cruciaal gebleken. Om de drempel naar professioneel financieel advies zo laag mogelijk te maken, benadrukken onze adviseurs daarom altijd expliciet dat onze dienstverlening er niet op gericht is om u een bepaald product ‘aan te smeren’. Als onafhankelijk financieel adviseurs streven wij ernaar om onze klanten van informatie te voorzien van de mogelijkheden die er zijn om het pensioeninkomen aan te vullen. Om een keuze te kunnen maken delen wij de nieuwste ontwikkelingen in het huidige marktaanbod en adviseren wij u welke aanbieder aansluit bij de wensen en behoeften die u heeft. De uiteindelijke keuze maakt ú, omdat u degene bent die op deze manier goed voorbereid is op wat komen gaat én geïnformeerd bent over de mogelijkheden die er zijn.

Een waardevol bezit en een zorg minder

Om een aanvullend inkomen te realiseren is het logisch dat steeds meer mensen kijken naar hun grootste financiële bezit: het huis. Door het (belastingvrij) vrijmaken van de overwaarde met een overwaarde hypotheek is het mogelijk om een meer comfortabeler pensioen te realiseren. Het grootste voordeel hiervan is dat men in de woning kan blijven wonen. Zorgen over het betalen van de eerdergenoemde extra’s is niet langer aan de orde, aangezien een overwaarde hypotheek het mogelijk maakt om de huidige hypotheek af te lossen. Een zorg minder.

Wij sluiten ons graag aan bij de woorden van Hoekstra: bereid u goed voor op uw pensioen. Een belangrijkste eerste stap is om uw financiële situatie eens goed in kaart te brengen. Wat betaalt en ontvangt u nu en wat in de toekomst? Wat brengt het pensioen voor u? Wanneer u deze eerste stap heeft gezet is het tijd voor een tweede. Laat u informeren en goed adviseren voordat u een eventuele vervolgstap zet.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van overwaarde en hypotheken voor 55-plussers. Dat betekent dat we u graag de helpende hand bieden om zich voor te bereiden op de zogenaamde ‘oude dag’.

 

*Bron: Wijzer in Geldzaken 

 

Meer Slim Pensioneren

nieuw pensioenstelsel overwaarde
Slim Pensioneren

Nieuw pensioenstelsel: ontdek de kracht van overwaarde

“52% van de werknemers en 44% van de gepensioneerden verwacht dat de uitkering zal afnemen in het nieuwe stelsel. Ook ziet bijna de helft het vertrouwen in het pensioenstelsel slinken door de hervorming.

Werkenden hebben lage verwachtingen van de naderde pensioenhervorming. Dit blijkt uit een enquête van Nidi (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) onder ruim tweeduizend werknemers en gepensioneerden.

De antwoorden van de deelnemers staan in schril contrast met de argumenten van deskundigen, politici en vakbondsbestuurders om over te stappen op het nieuwe stelsel. Volgens het kabinet zal het nieuwe stelsel het vertrouwen opvijzelen. FNV-bestuurder Tuur Elzinga zei dat iedereen er in het nieuwe stelsel op vooruit gaat.”

Lees verder »

Deel dit bericht