Overwaarde vrijmaken: De nummer 1 reactie van 2020

Het afgelopen jaar hebben we met regelmaat onze kennis gedeeld: informatie, nieuwsberichten en veranderingen in de markt, maar ook veranderingen in de financiële situaties van onze klanten. De grote groep 55-plussers die we wekelijks spreken geeft aan dat de vraag naar het vrijmaken van overwaarde groot is. Groter dan wat reacties op onze berichten soms doen vermoeden. De nummer 1 reactie van 2020 was namelijk “Overwaarde vrijmaken? Wees eens tevreden met wat je hebt!”

Deel dit bericht

De nummer 1 reactie van 2020

 

Het afgelopen jaar hebben we met regelmaat onze kennis gedeeld: informatie, nieuwsberichten en veranderingen in de markt, maar ook veranderingen in de financiële situaties van onze klanten. De grote groep 55-plussers die we wekelijks spreken geeft aan dat de vraag naar het vrijmaken van overwaarde groot is. Groter dan wat reacties op onze berichten soms doen vermoeden. De nummer 1 reactie van 2020 was namelijk: “Overwaarde vrijmaken? Wees eens tevreden met wat je hebt!”

 

De meest geplaatste reactie op onze uitingen is: ‘mensen moeten eens tevreden zijn met wat ze hebben’. En dat raakt onze klant, zo blijkt uit de verschillende gesprekken die wij na het plaatsen van onze posts voeren. Klanten geven aan ‘het goed te hebben’, en benadrukken gek genoeg dat soms meerdere keren in het gesprek.

 

Waarom benadrukken mensen ‘we hebben het echt wel goed’ terwijl er een toenemende interesse is in de mogelijkheid om overwaarde vrij te maken? Kortom: Wat is de reden dat mensen de overwaarde van hun woning tóch vrij willen maken?

 

 

Noodzaak?

Van al onze klanten is er slechts een handje vol die overwaarde vrijmaakt uit nood. Daaronder verstaan we het niet kunnen betalen van grote en/of vaste lasten, zoals het aflossen van de huidige hypotheek in combinatie met hoge zorgkosten, hoge energierekeningen en dergelijke.

 

Bij het merendeel van onze klanten is er echter géén sprake van een noodzaak om het (pensioen)inkomen aan te vullen. Het vrijmaken van overwaarde is daarmee niet per se noodzakelijk, maar ook niet per se een pure luxe. Men is over het algemeen tevreden met wat men heeft. Maar waar komt dan toch de interesse in een overwaarde hypotheek vandaan?

 

 

Een goed geïnformeerde eigen keuze

Het verschil tussen mensen die hun overwaarde hebben vrijgemaakt (of overwegen om overwaarde vrij te maken) met mensen die reageren op onze berichten met ‘wees eens tevreden met wat je hebt!’ is eenvoudig. Het draait allemaal om de mate waarin men zich heeft laten informeren.

 

De geïnformeerde mens

Mensen die zich laten informeren weten van de mogelijkheid om overwaarde vrij te maken. Zij zijn zich bewust van het feit dat de woningwaarde jaarlijks stijgt en de hypotheekschuld jaarlijks daalt. Kortom: de geïnformeerde mens is zich bewust van zijn of haar financiële situatie (Figuur 1).

 

Figuur 1. Bewustwording financiële situatie

De geïnformeerde mens onderscheidt zich echter van de ‘wees eens tevreden met wat je hebt’-personen door zich niet alleen bewust te zijn van hun financiële situatie, maar tegelijkertijd kennis te hebben van de mogelijkheid om het verschil tussen de huidige woningwaarde en de resterende hypotheekschuld in te kunnen zetten. Met de nadruk op kúnnen, niet móeten (Figuur 2).

 

 

Figuur 2. Kennis en inzicht woningwaarde versus hypotheekschuld.

Niemand is verplicht de overwaarde van zijn of haar woning op te nemen. Die keuze is te allen tijde aan de huiseigenaar zelf.

Waar ten slotte het verschil tussen beide personen zichtbaar wordt is in het al dan niet kunnen maken van een geïnformeerde, eigen keuze. Door inzicht te hebben in je financiële situatie, door je bewust te zijn van de ontwikkelingen door de jaren heen en de kansen die de markt biedt, zijn het de geïnformeerde personen die ‘slim pensioneren’.

 

Wat is Slim Pensioneren?

Wat slim is, dat bepaalt uzelf. Wat goed is voor de een is niet per se goed voor de ander. De een maakt overwaarde vrij om onbeperkt toegang te hebben tot een financiële buffer. Een ander maakt overwaarde vrij om noodzakelijke lasten beter te kunnen dragen. Wat de reden ook is. Overwaarde vrijmaken betekent een deur die altijd openstaat: toegang tot je eigen vermogen waar en wanneer je maar wilt. En wil je het niet? Dan doe je het niet.

 

Tip! Maak voor jezelf een afwegingskader.

Stel: Je hebt de overwaarde van je woning berekend (Figuur 3) en je weet hoeveel % van de overwaarde je vrij kunt maken. Wat zou je er dan mee willen doen?

 

Figuur 3. Inzicht in de overwaarde van de woning

Het invullen van het afwegingskader kan helpen om inzicht te krijgen in de verhouding inkomsten-uitgaven nu, maar ook in te toekomst. 

Wat levert overwaarde concreet op? Wat zijn dan de mogelijkheden?

 

 

Afwegingskader

Huidige situatie

Inkomsten

….

Uitgaven

….

Overwaarde vrijmaken

Inkomsten

….

Mogelijkheden

…..

 

Overwaarde vrijmaken, heeft niets te maken met tevreden zijn of niet

Tevreden met wat je hebt of niet, de geïnformeerde mens is in staat om eigen keuzes te maken. Het maken van een weloverwogen beslissing is datgene wat Hipotek faciliteert. Wij helpen u de feiten op een rij te zetten door aanbieders voor u te vergelijken en mogelijkheden met u te verkennen. Wij helpen u de geïnformeerde mens te worden die zelfstandig in staat is te kiezen of overwaarde vrijmaken bij u past.

 

Het was dé nummer 1 uitspraak van 2020: ‘wees tevreden met wat je hebt’. Uiteindelijk bleken het juist díe mensen die onvoldoende op de hoogte waren van de mogelijkheden. Zij zagen overwaarde vrijmaken aan voor pure luxe en veroordeelden dat. Zagen (…) Want sommigen van hen behoorden niet veel later ook tot de geïnformeerde mens die in staat was een goede keuze te maken. 

Hoe goed bent u geïnformeerd? Vraag ons gratis magazine aan en laat u informeren: Overwaarde, hypotheken en advies voor 55-plussers. 

Meer Slim Pensioneren

nieuw pensioenstelsel overwaarde
Slim Pensioneren

Nieuw pensioenstelsel: ontdek de kracht van overwaarde

“52% van de werknemers en 44% van de gepensioneerden verwacht dat de uitkering zal afnemen in het nieuwe stelsel. Ook ziet bijna de helft het vertrouwen in het pensioenstelsel slinken door de hervorming.

Werkenden hebben lage verwachtingen van de naderde pensioenhervorming. Dit blijkt uit een enquête van Nidi (Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut) onder ruim tweeduizend werknemers en gepensioneerden.

De antwoorden van de deelnemers staan in schril contrast met de argumenten van deskundigen, politici en vakbondsbestuurders om over te stappen op het nieuwe stelsel. Volgens het kabinet zal het nieuwe stelsel het vertrouwen opvijzelen. FNV-bestuurder Tuur Elzinga zei dat iedereen er in het nieuwe stelsel op vooruit gaat.”

Lees verder »

Deel dit bericht